סקר שוק

בתחילת חודש אוגוסט בתאריך החמישי לשמיני אלפיים ושש עשרה מכון גיאוקרטוגרפיה ערך סקר בקרב שלוש מאות אמהות ובדק את השאלה בקרוב תיפתח שנת הלימודים החדשה, להערכתך באיזו רשת תרכשי תלבושת בית ספר עבור ילדייך? הרשתות שההורים ציינו הן חמש רשתות גדולות התוצאות מעידות כי בין האחוזים הבולטים שמונה עשרה נקודה שלושים אחוז מהנשאלים העידו כי ירכשו את התלבושת האחידה לקראת שנת הלימודים החדשה ברשת סלקשיין. בתמונה רואים גרף בצורה של עוגה מחולקת לפלחים ואחוזים לפי צבעים. בתחילת חודש אוגוסט בתאריך החמישי לשמיני אלפיים ושש עשרה מכון גיאוקרטוגרפיה ערך סקר בקרב שלוש מאות אמהות ובדק את השאלה היכן את נוהגת לקנות חולצות מודפסות לבית הספר עבור ילדיך? יותר משליש מהנשאלים שלושים נקודה שלוש אחוז מהנשאלים העידו כי נוהגים לרכוש את החולצות לבית הספר ברשת סלקשיין. בתמונה רואים גרף בצורה של עוגה מחולקת לפלחים ואחוזים לפי צבעים. בתחילת חודש אוגוסט בתאריך החמישי לשמיני אלפיים ושש עשרה מכון גיאוקרטוגרפיה ערך סקר בקרב שלוש מאות אמהות ובדק את השאלה מבין הרשתות הבאות איזו רשת בעלת המגוון הגדול ביותר לתלבושת בית ספר לדעתך? לנשאלים ניתנו מספר אופציות על פי המתחרים הישירים של הרשת בנקודות המכירה השונות ברחבי הארץ אולם בגרף כאן בתמונה אין התייחסות לשמות הרשתות. התוצאות מעידות כי עשרים ושש נקודה שבע אחוז שזה הכי הרבה מכל הנשאלים בחרו ברשת סלקשיין. בתמונה רואים גרף בצורה של עוגה מחולקת לפלחים ואחוזים לפי צבעים. בתחילת חודש אוגוסט בתאריך החמישי לשמיני אלפיים ושש עשרה מכון גיאוקרטוגרפיה ערך סקר בקרב שלוש מאות אמהות ובדק את השאלה מבין הרשתות הבאות המוכרות חולצות עם אפשרות להדפסה לבית הספר כלומר רשתות מתחרות אולם לא צוינו בגרף שמות , אילו את מכירה או שמעת עליהם? שמונים ושלוש נקודה שבע שזה הכי הרבה מהנשאלים הגיבו כי הם מכירים את רשת סלקשיין. בתמונה רואים גרף בצורה של עוגה מחולקת לפלחים ואחוזים לפי צבעים. בתחילת חודש אוגוסט בתאריך החמישי לשמיני אלפיים ושש עשרה מכון גיאוקרטוגרפיה ערך סקר בקרב שלוש מאות אמהות ובדק את השאלה מבין הרשתות הבאות איזו רשת נותנת את התמורה הטובה ביותר לחולצות בית ספר להערכתך? כמובן גם כאן לא ציינו את שמות הרשתות. עשרים ושתיים אחוז מהנשאלים ענו כי רשת סלקשיין נותנת את התמורה הגדולה ביותר למחיר שזהה הכי הרבה בהתייחס ליתר הרשתות. בתמונה רואים גרף בצורה של עוגה מחולקת לפלחים ואחוזים לפי צבעים. בתחילת חודש אוגוסט בתאריך החמישי לשמיני אלפיים ושש עשרה מכון גיאוקרטוגרפיה ערך סקר בקרב שלוש מאות אמהות ובדק את השאלה מבין הרשתות הבאות איזו רשת מציעה את המבצעים האטרקטיביים ביותר לחולצות בית ספר לדעתך? שלושים ושבע נקודה שלושים אחוז מהעונים בחרו ברשת סלקשיין. בתמונה רואים גרף בצורה של עמודות ואחוזים לפי צבעים.